Баян Өндөр цогцолбор сургууль
Холбоо барих
Сайтын цэс

Нэвтрэх хэсэг
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг:

Дотоод цэс
Элсэлтийн шалгалтийн тухай [1]
Их дээд сургуулиудийн танилцуулга [4]
Онлайн зайн сургалтын тестүүд [3]
Чөлөөт булан [6]
Уран зохиол [3]
Биеийн тамирын заах арга нэгдэл [0]
Математик, мэдээлэл зүйн заах арга нэгдэл [0]
Монгол хэл уран зохиолын заах арга нэгдэл [0]
Бага сургуулийн заах арга нэгдэл [0]
Түүх нийгмийн ухааны заах арга нэгдэл [1]
Байгалийн ухааны заах арга нэгдэл [0]
Зураг төсөл технологийн заах арга нэгдэл [0]
Дуу хөгжмийн заах арга нэгдэл [0]
Гадаад хэлний заах арга нэгдэл [1]
2009 оны төгсөх ангиуд [0]

Хайх

Хуанли
«  Тавдугаар сар 2020  »
НяДаМяЛхПүБаБя
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Мэдээний архив

Санал асуулга
Сайт маань ямар байна
Санал асуулгад оролцсон: 341

Мини чат
200

Найз сайтууд

ҮзүүлэлтОдоо сүлжээнд байгаа: 1
Зочин: 1
Гишүүн: 0

Welcome, Зочин · RSS 2020-05-26, 5:47 PM
Áàÿí-ªíäºð öîãöîëáîð ñóðãóóëèéí áàãø àæèëëàãñàäûí ãàð óòàñ, ìåéë
õàÿãÕè÷ýýëèéí 2-ð áàéð2009.01.14Ä/ÄÍýðñÀëáàí òóøààëÃàð óòàñMåéë õàÿãÒàéëáàð1Ã.Ãàíáààòàðÿéöýòãýõ çàõèðàë95354107gambaa_2009

2Î.ÎòãîíáàÿðÑóðãàëòûí ìåíåæåð99359842otgoo_505

3Ã.ÝíõçàÿàÍèéãìèéí àæèëòàí99555205ezaya_53

4Õ.Áàò-ÓíäðàõÍèéãìèéí àæèëòàí99779309b_anu1109

5Ä.Öîãòíÿðàâ953673096Æ.̺íõñàéõàííîìûí ñàí÷99356442jn_8004

7Ã.Áàòñ¿õæèæ¿¿ð995512758Á.Ï¿ðýâäîðææèæ¿¿ð883536399Á.Áàéãàëüìààæèæ¿¿ð9935857710Ï.Ñ¿õáààòàðæèæ¿¿ð9936463011Ä.×èìýäñ¿ðýí¿éë÷ëýã÷9936751812Ã.Ìÿãìàðñ¿ðýí¿éë÷ëýã÷9535358313Íàìæèëìàà¿éë÷ëýã÷9936556014Ö.Áàòòóëãà¿éë÷ëýã÷9555459715Õ.Ï¿ðýâñ¿ðýí¿éë÷ëýã÷9535384516Æ.Äàâààñ¿ðýíáàãø99120682ja.dabaasuren

17Ë.Áàÿðìààáàãø99559168bagi_11

18Ã.Áàíçðàã÷áàãø99365749g_banzragh 49

19Ì.Ãýðýëçàÿàáàãø99356037m_gerelee11

20Í.Àëòàíáàãø99355119n_altan2009

21Ñ.Äîëãîðñ¿ðýíáàãø99369873s_dogoo06

22Ö.Ñàðóóëöýöýãáàãø88352614sarul2009

23Ö.̺íõ-Îäáàãø99367107ts_od

25Ö.Ýíõìààáàãø99366739TS_enkhmaa76

26Ì.Ýíõáîëäáàãø99352201m_ebold

27Í.Íàíñàëìààáàãø99155728nans0630

28¨.Çîëçàÿàáàãø99354458zolz_13

29Õ.Àíàíìýðãýíáàãø99730827h_anan74

30Á.Àðèóíæàðãàëáàãø99367913b_ariunaa

31Ì.Æàâõëàíòóÿàáàãø99358968m_jawhaa2009

32Õ.Ñàðàíòóÿàáàãø9970396333Ø.Àëòàííàìàðáàãø99363648sh_namraa

34Î.Ò¿ìýíäýìáýðýëáàãø95352314o_tvmee2009

35Ñ.Àðèóíààáàãø99365009s_ariun 23

Энэхүү сайтыг 2009 онд төгссөн 11з ангийн хамт олноос сургуульдаа дурсгав.
Create a free website with uCoz